Mänsklig sjukförsäkring

fredag, september 12th, 2014

Skriver i dagens Borås tidning om att vi måste få en mänsklig sjukförsäkring:

Dags för en sjukförsäkring att lita på

Om du blir sjuk ska du inte behöva oroa dig över om du kommer ha råd att betala hyran eller om du kommer bli av med ditt jobb. En sjukförsäkring att lita på skapar trygghet i samhället. Men de senaste åren har otrygghetens politik härskat och tusentals svenskar har, trots att deras läkare intygat att de är sjuka, utförsäkrats till liv i fattigdom och förtvivlan.

Sedan regeringen Reinfeldt tog makten har en medveten skattesänkarpolitik för dem som arbetar bedrivits. De som inte jobbar, som arbetslösa och pensionärer, har stått för notan. Det kanske högsta priset har betalats av dem som blivit sjuka. För plötsligt har politiker med hårdare regler kunnat avgöra att dödssjuka cancerpatienter är friska nog för att arbeta och att psykiskt sjuka inte ska få tid till rehabilitering. Försämringarna av sjukförsäkringen har slagit extra hårt mot kvinnor eftersom 60 procent av alla med sjukpenning eller sjukersättning är kvinnor. Kvinnor som till följd av regeringens politik utelämnats till socialbidrag eller andra människors välvilja.

Blir man friskare av att vara fattig? Logiken bakom högerpolitiken går ut på att människor måste hotas till arbete och hotet innebär fattigdom. Jag tror att de flesta som är sjuka skulle ge vad som helst för att bli friska snabbt, men att politiker tar allt ifrån dem kommer knappast hjälpa tillfrisknandet. Stoppa utförsäkringarna. Satsa på individuell bedömning och ordentlig rehabilitering vid varje sjukdomsfall. Ge människor en chans att bli friska.

Sedan 2006 har antalet privata sjukförsäkringar långt mer än fördubblats i Sverige. Det är vad som händer när våra gemensamma trygghetssystem inte håller måttet. Då kommer de som har råd att köpa sig fördelar, medan andra kommer att stå tomhänta om olyckan inträffar att de blir långvarigt sjuka. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle där vi brukade ta hand om varandra och solidariskt sluta upp för dem som behövde hjälp.

Regeringens försämringar i sjukförsäkringen grundar sig i en kall människosyn som inte tycks förstå hur sjukdom fungerar. För det är ju så att ingen blir friskare av att bli av med sin sjukpenning, allt man blir är fattig. Sjukförsäkringen måste byggas upp igen så att den ger riktig trygghet. Vänsterpartiet går till val på att bygga en välfärd att lita på. En mänsklig sjukförsäkring är grundläggande för en sådan välfärd.

Ida Legnemark, riksdagskandidat (V)

PS Kolla gärna in sidan 86000.se för mer information om regeringens misslyckande med sjukförsäkringen

Succé för Boråsvänsterns graffitivägg

måndag, september 8th, 2014

Igår var det premiär för Boråsvänsterns mobila graffitivägg – massor av folk ville pröva att måla under Tillsammans-dagen på Ramnavallen. Självklart ska det alltid finnas lagliga vägar för graffiti i Borås tycker vi, därför har vi motionerat om det och även skrivit en debattartikel som du kan läsa här:

Just nu kan vi boråsarna med stolthet se hur vår stad smyckas med vackra väggmålningar till Street Art festival. Det är utmärkt. Men kulturpolitik får inte reduceras till att handla om vår möjlighet att ta del av proffsens kulturyttringar, det måste lika mycket handla om var och ens möjlighet att själv skapa och delta i kulturaktiviteter. Ska framtidens konstnärer komma från Borås behöver vi ge ungdomar en laglig möjlighet att utvecklas som graffitimålare.

Det är lika självklart för mig att konstintresserade ungdomar får möjlighet att måla, som att vi i kommunen tillgodoser andra med idrottshallar eller kulturskola. En ungdomskommun värd namnet ser till att det finns meningsfulla fritidsaktiviteter för alla. Kanske är det inte så många Borås-politiker som ägnar sig åt graffiti. Men vi är inte folkvalda för att se till våra egna intressen och bara stötta dem som liknar oss. Vi är hela Borås politiker, också de graffitimålande ungdomarnas. Lagliga graffitiväggar har med gott resultat införts på flera håll i Sverige. Norrköping och Mora är två goda exempel. Varför skulle inte Borås kunna följa efter? Inför lagliga väggar nu.

Ida Legnemark (V)

Hässleholmen är inte till salu!

tisdag, september 2nd, 2014

Idag har Vänsterpartiet spärrat av Hässleholmen med budskapet ”inte till salu”. Marknaden löser i te bostadsbristen i Borås, det krävs en aktiv allmännytta och statlig bostadspolitik för att möta vår kommuns stora behov av billiga hyresrätter.

Vänsterpartiet föreslår en årlig satsning om 3 miljarder kronor för att nya hyresrätter ska byggas, det innebär 500 miljoner årligen till Västra Götaland. Dessutom föreslår vi samma summa för upprustning av den gamla allmännyttan.

I Borås har förslag om att sälja 800 lägenheter på Hässleholmen förordats av politiker från de flesta partierna, för att få intäkter till nytt byggande. Vänsterpartiet menar att det vore kortsiktigt och dessutom skulle riskera att hyresgästerna på Hässleholmen får chockhöjda hyror (de erfarenheterna finns på flera håll i landet där allmännyttan sålts ut till privata aktörer). I väntan på en aktiv statlig bostadspolitik menar vänsterpartiet i stället att Borås Stad ska ge ett ägartillskott till AB Bostäder och sänka avkastningskravet, det skulle innebära att nya bostäder kan byggas utan att det sker på Hässleholmens bekostnad.

Vänsterpartiet uppmanar övriga partier i Borås att ge klara besked till de boende på Hässleholmen om planerna för området. Vänsterpartiet är tydliga: Hässleholmen är inte till salu.

Människan före marknaden

tisdag, augusti 26th, 2014

Svarar Ulrik Nilsson (M) om vänsterpartiets syn på företags ”rätt” att överklaga demokratiskt fattade beslut. Läs här eller i dagens BT:

Ulrik Nilsson (M) undrar i en insändare (2014-08-20) än en gång om Vänsterpartiet tycker det är fel att företag ska få överklaga staters demokratiskt fattade beslut och jag svarar likadant som tidigare: ja, det är fel. När svenska folket den 14 september går till val och röstar för en välfärd utan vinstintresse och höga krav på klimatåtgärder ska de naturligtvis få det, inget amerikanskt storföretag ska kunna överpröva våra demokratiska beslut. Moderaterna är tydliga med att de springer kapitalets ärenden. Vänsterpartiet är tydliga med att vi väljer människan före marknaden.

Ida Legnemark (V)

Bättre skola utan vinstintresse

tisdag, augusti 26th, 2014

Idag kick-startar jag och Rossana Dinamarca Boråsvänsterns valspurt med kampanj på Stora Torget i Borås kl 16. Kom gärna dit! Vi skriver också i Borås Tidning om en av valets viktigaste frågor, hur vi förbättrar den svenska skolan:

Det fria skolvalet och vinstintresset sliter isär skolan. Visionen om alla barns lika rätt till utbildning blir allt mer avlägsen. Företag med vinstsyfte ska inte få bedriva skolor, alla skattepengar ska gå till elevernas utbildning. Vänsterpartiet har förslagen för en skola för alla, en skola utan vinstintresse.

I Borås har vi sett friskolornas förödelse på nära håll. Förra våren fick eleverna på John Bauer-gymnasiet veta att deras skola inte var tillräckligt lönsam, den skulle läggas ner och eleverna fick söka sig någon annanstans. När ägarna inte längre kan räkna hem tillräckligt stor vinst så överges personal och elever. Förespråkarna för vinstdriven utbildning talar ofta om att vinst är nödvändig eftersom ägarna tar risker. Men det är uppenbart att det är eleverna som tar hela risken med utbildning som inte fullföljs, lägre lärartäthet och oseriösa aktörer.

Eleverna på JB gymnasiet i Borås fick i alla fall gå terminen ut. Värre var det för eleverna vid Karlstads idrottsgymnasium. Där fick eleverna besked om skolans konkurs på morgonen, samma eftermiddag var skåpen tömda och korridorerna ödsliga när skolan stängde över dagen. Ägaren av skolan hade tidigare plockat ut flera miljoner i vinst ur sin verksamhet. Vinstintresset står i fokus och riskkapitalbolagen tar över allt mer av skolsverige. Hos dem är lärartätheten betydligt lägre, samma sak gäller andelen utbildade lärare och nivån på lärarlönerna. Över hela landet finns exempel på hur vinstjakten drabbar barn och elever, det leder till otrygghet och riskerar att sänka den svenska skolan.

Samtidigt kommer larmrapporterna slag i slag om hur den svenska skolan blir allt mer segregerad och hur resultaten sjunker. Det fria skolvalet och vinstintresset sliter isär skolan. Den borgerliga skolpolitiken är ett haveri.

Vänsterpartiet vill se en ny skolpolitik. Vi vill ha en sammanhållen skola med god kvalitet över hela landet. Därför bör skolan bli statlig från att ha varit kommunal. Företag med vinstsyfte ska inte få bedriva skolor, alla skattepengar ska gå till elevernas utbildning. Kommunen ska ha vetorätt om fristående skolor ska etableras. Fler vuxna måste arbeta i skolan och på fritids och Vänsterpartiet har satt av pengar till 6 000 nya lärare i vår budget. Det innebär mindre grupper och mer tid för stöd till elever med särskilda behov.

Vi anser att alla skolor ska erbjuda lärarledd hjälp med läxläsning i skolan. Det är mycket rättvisare än att barn med rika föräldrar ska få privat läxhjälp med RUT-bidrag. Yrkesprogrammen som nu tappar sökande måste förstärkas. Även yrkeselever ska få högskolebehörighet och bra praktik är vägen in i arbetslivet.

En majoritet av svenska folket vill stoppa vinstjakten i skolan. Den 14 september kan du rösta för en sammanhållen skola utan vinstintresse, rösta på Vänsterpartiet – det enda parti som vill ha bort det privata vinstintresset ur skolan och andra delen av välfärden.

Ida Legnemark och Rossana Dinamarca, riksdagskandidater (V) Älvsborg

Tänderna – en del av kroppen

onsdag, augusti 20th, 2014

Igår var jag på debatt. Mycket ska man få höra innan valrörelsen är över. Bland annat att FP tycker att vi är alldeles för generösa med tandvård till unga vuxna, enligt FP ska alla över 19 betala själva. Går väl fint för dem med föräldrar som spröjsar, men de andra då?! I dagens BoråsKuriren skriver jag för övrigt om just tandvården och Vänsterpartiets förslag för att snabbt sänka kostnaderna för patienterna och på sikt få ”tänderna att ses som en del av kroppen”. Har du inte fått Kuriren i brevlådan kan du läsa min artikel här:

- Är du rädd för tandläkaren?
- Nej, men för räkningen som kommer efteråt, svarar nog många. Tandhälsan har blivit en klassfråga i Sverige. De som är i allra störst behov av tandvård har idag inte råd att gå till tandläkaren. Istället för att laga tänder tvingas många dra ut dem. Med Vänsterpartiets förslag skulle fler ha råd att söka tandvård och få behandling. Det är en rättvisefråga.

Den svenska tandvården är i behov av omfattande reformer som ökar jämlikheten och förbättrar tillgängligheten, särskilt för personer med små inkomster. Vänsterpartiet föreslår därför att all tandvård ska subventioneras med 50 procent från första kronan istället för dagens system där högkostnadsskyddet träder in först när kostnaden överstiger 3000 kronor. Det innebär att ett tandläkarbesök som idag går på 2000 kronor kommer att kosta patienten 1000 kronor istället för 1 850 kronor.

Regeringen har misslyckats med att göra tandvården billigare och mer tillgänglig. Att högkostnadsskyddet träder in först vid 3 000 kronor drabbar låginkomsttagare som sjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer och många äldre. Vi vill att unga upp till 23 år ska ha rätt till fri tandvård, men även att Folktandvården får samma uppdrag för äldre som för barn och unga.

Vänsterpartiets förslag utjämnar skillnaderna och gör att betydligt fler har råd att gå till tandläkaren. På sikt vill vi att tandvården ska omfattas av samma högkostnadsskydd som alla annan hälso- och sjukvård. Nu tar vi ett viktigt steg på vägen.

Pinsamt, Björklund!

lördag, augusti 16th, 2014

Igår snackade Jan Björklund för kommunens gymnasielärare. Bland annat ska han ha tagit upp ordningsbetygen. Lite pinsamt med tanke på att FP Borås redan har infört – och avskaffat, eftersom de inte ledde någonstans – ordningsomdömen. Jag skriver lite om det i dagens Borås tidning, du kan läsa artikeln här:

Björklund reformerar ihjäl den svenska skolan

Utbildningsminister Björklund (FP) har inte precis gjort sig känd för att ha belägg för de förändringar han föreslår för skolan. Under två mandatperioder har den svenska skolan nära nog reformerats ihjäl under dokumentationskrav och byråkrati, utan att Folkpartiet lyckats komma åt skolans verkliga problem. Nu är det dags igen. Med ordningsbetyg ska trenden vändas.

Läraren i mig suckar uppgivet. För jag har mött stökiga elever, elever med svåra hemförhållanden, elever i behov av stöd och struktur. Inte en enda av dem skulle hjälpas av hot om låga betyg i uppförande. I stället skulle ytterligare ett minustecken läggas till raden av misslyckanden. Visst skulle föräldrarna få svart på vitt att deras barn inte uppfört sig i skolan, men tro mig, efter många telefonsamtal och e-post vet de redan om det.

Vad de här eleverna behöver, ja vad hela den svenska skolan behöver, är lugn och arbetsro för lärarna, tilltro till deras kompetens – och om den inte anses tillräcklig: vettiga möjligheter att få vidareutbilda sig. Lärare ska inte behöva vara ordningspoliser och ägna dyrbar tid åt meningslös pappersexercis. Vi har sett effekten av ordningsomdömen på gymnasiet i Borås, den folkpartistyrda Utbildningsnämnden införde dem med buller och bång, men avskaffade dem i tysthet eftersom de inte ledde någonvart.

Det är uppenbart att Björklund blir allt mer desperat efter att vända uppmärksamheten från sina egna tillkortakommanden. Låt oss befria honom från den bördan, se till att vi får en ny utbildningsminister i september.

Var femte tjej utsatt för sexuella trakasserier i skolan

fredag, augusti 15th, 2014

Jag minns det exakta ögonblicket då jag insåg att jag måste bli feminist. Jag var tretton år, gick på högstadiet i Fristad. Jag var på väg uppför trappan till lektionen i franska efter lunch, en kille i nian klämmer åt om min rumpa och alla hans kompisar skrattar. Först känslan av skam, så pinsamt! Sedan tanken ”varför försatte jag mig i den här situationen?” Som om det egentligen var mitt fel. Men slutligen, tack och lov, ilskan. Det kunde inte vara rätt, varför skulle han som kille ta sig friheten att röra vid min kropp, skratta åt det som ett skämt när det fick mig att må illa?

Idag presenterar Friends skrämmande, men ärligt talat inte oväntade, siffror som visar att en av fem tjejer utsatts för sexuella trakasserier i skolan. Jag tror att många av de kränkningar som tjejer utsätts för just skrattas bort. Det ses som harmlösa skämt, killars sätt att visa intresse för tjejer är att bråka med dem och så vidare. Men vad säger vi till bra barn, till eleverna i våra skolor om vi inte reagerar, om vi inte tar detta på allvar? Vi lämnar ansvaret för killars beteende till tjejerna, säger underförstått att om du inte förstår killarnas kul upptåg får du väl akta dig för att hamna i situationer där sånt kan hända. I förlängningen får tjejerna också lära sig att akta sig för att gå ensamma hem när det är mörkt, att undvika korta kjolar, att för allt i världen inte bli berusade. Så begränsas livsutrymmet för flickor och kvinnor, det kanske börjar med ett skämt men konsekvenserna är långt ifrån roliga.

När vänsterpartiet talar om feministiskt självförsvar i skolan, värderingsövningar och genuspedagogik skriker vissa av våra motståndare att det är extremt. Men handen på hjärtat, är det inte mer extremt att vi har en skola där var femte tjej utsätts för trakasserier bara på grund av sitt kön?

Funk-pol – ett bortglömt perspektiv

söndag, augusti 10th, 2014

Idag skriver jag tillsammans med Jesper Odelberg i Borås tidning om allas rätt att leva sitt liv, oavsett funktionsvariation. Det här är en fråga som ingen annan politiker lyft på den debattsidan i valrörelsen, trots att den berör så många. Här kan du läsa hela vår text:

Vilket liv lever du? Tar du för givet att du kan ta en dusch när du vill? Att du har ett jobb och att arbetet du utför respekteras? Att du kan ta dig in på vilken restaurang och i vilken butik som helst eller att du utan problem kan använda kollektivtrafiken? Många tar detta för givet, men för personer med olika funktionsvariationer är bristande tillgänglighet och ekonomisk utsatthet något som berör in på bara skinnet, varje dag. I Sverige lever över en miljon människor med olika funktionsnedsättningar, människor som har rätt att leva sina liv – det här är några av Vänsterpartiets förslag för att göra det möjligt:
• Stärk rätten till arbete och försörjning
• LSS och personlig assistans måste stärkas
• Skärp diskrimineringslagstiftningen när det gäller bristande tillgänglighet

I dag är arbetslösheten mycket hög för personer med funktionsnedsättning. Det är ett stort hinder för många människors frihet och välfärd. Vänsterpartiet vill bredda arbetsmarknaden genom att modernisera lönestöden och höja taket från 16 700 kronor per månad till knappt 20 000 och förstärka stöden till de arbetsgivare som tar emot personer med lönestöd. Arbetsgivarna behöver en väg in och arbetsförmedlingen ska ta hand om alla arbetshjälpmedel. Statliga myndigheter ska ta fram mål för anställning och sociala företag få ökade möjligheter till stöd. Det innebär miljardsatsningar för att vända utvecklingen.

Regeringen har utifrån sin så kallade arbetslinje dömt de som inte kan arbeta till ett liv i ekonomisk utsatthet. Vänsterpartiet står för en annan politik och sänker skatten med 500 kronor i månaden för människor med sjuk- och aktivitetsersättning samt höjer bostadstillägget. För en ensamstående med garantiersättning betyder politiken cirka 1300 kronor mer i månaden, för en sammanboende cirka 900. För personer med sjuk- och aktivitetsersättning baserad på låga inkomster (runt 20 000) blir nettoeffekten cirka 1100–1800 kronor.

I år fyller LSS och personlig assistansreformen 20 år. Många har fått möjlighet att leva ett självständigt liv, bo i egen bostad, till en aktiv fritid, att arbeta och vara aktiva föräldrar. Men rapporterna om hur LSS urholkas hörs allt oftare och tusentals människor har mist eller inte beviljats assistans på grund av hårdare bedömningar. Lagstiftningen måste ses över och förtydligas så att rätten att leva som andra blir verklighet igen. Det behövs en helhetssyn istället för det integritetskränkande minuträknandet.

Sverige har undertecknat FN-konventionen för rättigheter för människor med funktionsnedsättning, men nyligen fått kritik från FN:s övervakningskommitté för att konventionen inte blivit inkluderat i svensk lag, för undantagen i diskrimineringslagen och för att många människor mist sin statligt finansierade assistans sedan 2010.
För oss i Vänsterpartiet är rätten att leva som andra en självklar mänsklig rättighet, oavsett funktionsvariation.

Ida Legnemark (V), riksdagskandidat
Jesper Odelberg (V), kulturarbetare och kandidat till Västra Götalands regionfullmäktige.

Inte bara blått och rosa

måndag, juli 28th, 2014

Med risk för att min blogg håller på att bli väldigt fokuserad på all som har med föräldraskap att göra skriver jag ändå det här inlägget. Just nu är vi inne i en intensiv lekfas här hemma. Pussel, lego, dockor, tåg – allt är spännande. Leksaksavdelningen i varje affär likaså. Häromdagen gav de mig ont i magen. På det glada åttiotalet var My little pony populära bland småbarn. Jag hade flera stycken av de knubbiga färgglada hästarna. Idag finns en variant av ”hästen”, med ben lika långa och magra som Barbies, små bröst och ett ansikte som inte längre ser så hästaktigt ut. Det enda som påminner om originalet är de grälla färgerna. Jag antar att målgruppen är barn i förskole- kanske lågstadieåldern. Varför ska de redan nu behöva lära sig att långa smala ben och putande bröst är fint? En annan av mina favoritleksaker var lego, bitar i klara färger som kunde bli vad som helst. Idag finns särskilt lego för flickor. Byggsatser i rosa, där det mesta är färdigbyggt från början. Kanske var inte medvetenheten om genus lika hög när jag växte upp, men i mina mörkare stunder undrar jag om inte barn har det tuffare idag när det gäller att anpassa sig efter normer om hur flickor och pojkar ska vara. Och det handlar ju inte bara om att få ha rosa eller blå kläder, det handlar om leksaker som formar dig som person, som påverkar vilka färdigheter du utvecklar. Men också som lär dig hur du ska se ut och vad du ska tycka är viktigt för att vara en riktig flicka. Första gången jag funderade över om jag var för tjock gick jag på mellanstadiet, läste Frida och kollade på Baywatch. Nu i efterhand kan jag konstatera att det var knäppt, men hur värjer sig en elvaåring? Och hur ska ett förskolebarn värja sig när hon möter kroppsideal redan i leksakshyllan? Objektifieringen av flickors och kvinnors kroppar varken börjar eller slutar i leksaksindustrin, men det är svårt att tro annat än att det som möter barn varje dag inte skulle påverka dem. Jag känner mig lite nöjd när jag plockar fram legobitarna och hästarna min mamma sparat från min barndom, låter dottern leka med dem i stället. Men ärligt talat, vem försöker jag lura? Det krävs mer än en enskild förälders aktiva val för att bygga ett jämställt samhälle. Det krävs en helt annan ordning.