Feministisk kulturpolitik, ja tack!

söndag, juli 18th, 2010

Som vänsterpartist önskar man såklart att det feministiska perspektivet skall genomsyra all politisk verksamhet, men så är det tyvärr inte (än!). Därför får man göra små punktinsatser här och var i den kommunala verksamheten och hoppas på att man på sikt kan bryta strukturer. Boråsvänsterns senaste förslag handlar om jämställdhetsperspektiv i den lokala kulturpolitiken:

Dubbelt utdelning – satsa på jämställdhet och kultur

Borås stad är redan idag känd för sina kultursatsningar. Nyligen skrev Borås stad under den europeiska jämställdhetsdeklarationen och förhoppningen är att staden snart skall vara lika känd för sitt jämställdhetsarbete. Kultur handlar inte bara om underhållning; konst formar och påverkar människor. Därför är det av yttersta vikt att kulturen speglar både kvinnor och män. Vänsterpartiet vill förena arbetet för ökad jämställdhet och kultur för alla.

I såväl historieböcker som på museer skildras den historiska utvecklingen ur männens perspektiv. Kvinnors historia, livsvillkor och kamp för jämställdhet har inte värderats högt och riskerar därför att glömmas bort. Vi feminister, vänsterpartister, vet att det är viktigt att även kvinnors historia visas upp. Kvinnor har spelat en avgörande roll i textilstaden Borås historia, inte minst som arbetskraft. Vänsterpartiet föreslår därför att en permanent kvinnohistorisk utställning, som speglar Borås och Sjuhäradsbygden ur kvinnoperspektiv, inrättas på något av de kommunala museerna.

Borås stads internationella skulpturfestival har välförtjänt fått en del uppmärksamhet – men ur jämställdhetsperspektiv skulle den knappast vinna några priser. Merparten av skulpturerna föreställer män, exempelvis Pinocchio, Bodhi, Catafalque och Knallen. Majoriteten av konstnärerna i Borås internationella skulpturfestival är också män. Det offentliga rummet tillhör alla och konsten bör därför också spegla hela Borås befolkning. Vänsterpartiet föreslår därför att jämställdhetsaspekten fortsättningsvis beaktas vid konstutställningar och skulpturfestivaler.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag

att en kvinnohistorisk utställning inrättas på något av de kommunala museerna
att jämställdhetsaspekten beaktas vid kommande konstutställningar och skulpturfestivaler

Borås 2010-07-17

Ida Legnemark (V)