Heltid en rättighet, deltid en möjlighet

torsdag, december 23rd, 2010

”En väldigt stor del av de kvinnor som arbetar jobbar deltid. Det återspeglar ett samhälle där kvinnor tar ett stort ansvar för oavlönat arbete i hemmet och balanserar det med att gå ned i arbetstid” säger Fredrik Reinfeldt i en intervju i dagens DN. Oj! Sällan har jag och höger-Fredrik varit mer överens – men bara lugn, läser man vidare i artikeln märker man snart att all enighet slutar ungefär där, efter andra meningen!

För visst är det ett jätteproblem att kvinnor jobbar deltid med sämre ekonomi och beroendeställning gentemot sina män som följd. Många jobbar deltid för att de inte hinner med det obetalda hemarbetet annars. Reinfelds lösning: flexibilitet och RUT-avdrag. ”Det räcker inte att hitta en jämställd man” (!). Min lösning: varför inte börja med att individualisera föräldraförsäkringen och skaka om i gamla unkna könsrollsmönster på allvar? Kanske rent av korta arbetstiden, så att både män och kvinnor har tid med både heltidsjobb och familj?

Ett annat problem är faktiskt att många kvinnor vill jobba heltid, men bara erbjuds deltidstjänster. Detta är betydligt vanligare i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade. Det här problemet verkar statsministern dock blunda för. En tänkbar lösning på detta skulle kunna vara att lagstifta om rätt till heltid, men förslag som stärker arbetstagarnas rättigheter har väl knappast visat sig vara den här regeringens signum…