Konsekvensen av privatiseringar

fredag, december 2nd, 2011

I dagens BT kan ni läsa min slutreplik i äldreomsorgsdebatten, publicerar den även här: Ulf Lindskog skriver i en replik till mig att vanvård inte är ett Carema-fenomen, även offentlig vård kan ha brister. Där är vi helt överens – det vore naivt att tro att något annat, sådana brister ska givetvis rättas till. Vad […]

Äldre är ingen handelsvara!

måndag, november 28th, 2011

Jag skriver idag på BT-debatt, läs hela inlägget här: I Kommunfullmäktiges budgetdebatt var äldreomsorgen det mest debatterade området. Det är inte så konstigt mot bakgrund av de senaste veckornas avslöjanden om vanvård på privata äldreboenden runt om i Sverige. Att tro att problemen handlar om ett misskött företag, Carema, är dock att missta sig – […]

Värna arbetsmiljön för äldreomsorgens personal

torsdag, augusti 5th, 2010

Integritet i arbetslivet är en viktig valfråga för Vänsterpartiet. Det blir allt vanligare med telefonavlyssning, mailkontroll och kameraövervakning på jobbet – det är självklart inte okej! Vänsterpartiet driver därför att ett samlad lag om integritet i arbetslivet skall tas fram. Tyvärr är det inte alltid kommuner och landsting är så bra på att respektera sina […]