Uppdaterad utbildningspolitik

söndag, december 13th, 2009

Nu är det dags att tänka till kring Vänsterns utbildningspolitik! Nu är förslaget till utbildningspolitiskt program ute på remiss. Garanterat något annat än Jan Björklunds 30-talsskola…  Jag gillar att man valt att fokusera allas rätt till kunskap! Programmet vill stärka elevers rättigheter, bl.a på följande punkter: En likvärdig utbildning. Alla elever har förutsättningar att lära […]